Program Czyste Powietrze - Termomodernizacja

Zmiany nakierowane na obniżenie lub ograniczenie strat ciepła będą kluczem do poprawy efektywności energetycznej. Pod tą definicją kryje się termin termomodernizacji, którą wspiera projekt rządowy Czyste Powietrze. Program jest ekologicznym przedsięwzięciem, dzięki któremu beneficjenci będą mogli uzyskać pomoc w stworzeniu budynku przyjaznemu termomodernizacji! Pozwoli to na większą gospodarność energią cieplną w domu przez cały rok, co więcej ocieplenie budynku wraz z wymienieniem okien daje możliwość na spadek rocznych wydatków związanych z ogrzewaniem o 40%.

3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze, która w jeszcze korzystniejszy sposób wspiera beneficjentów. Budżet programu to 103 miliardy złotych, pozwala on na nową aktualizację obejmującą: nowe progi, wyższe dotacje, jak i możliwość powtórnego złożenia wniosku w sytuacji, gdy był już składany.

Uzyskaj nawet 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji, ukierunkowanej na większy komfort życia i niższe rachunki.

Pozwól firmie UNITECH sobie pomóc przy wyborze jak najkorzystniejszej opcji dla twojego budynku! Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zdobądź dofinansowanie na termomodernizacje. Dbaj o ekologię i swój dom przez cały rok.

Główne informacje o programie Czyste Powietrze

Do kogo skierowany jest program?

Odnosi się on do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną̨ księgą̨ wieczystą. Nie jest ustalony warunek konieczności zamieszkania lub meldunku w domu. Osoby posiadające parę budynków jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie na każdy z nich.

Terminy 

Program będzie realizowany do 2029 roku, przy czym podpisywanie umów odbędzie się do 31.12.2027 roku. Środki wydatkowane będą do 30.09.2029 roku. Nabór realizowany jest w trybie ciągłym.

Formy i intensywność dofinansowania

Dotacja i dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Intensywność dotacji wyrażana jest w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. Dotacja jest uzależniona od dochodów osoby składającej wniosek i wynosi:

  • 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny, podstawowy poziom dofinansowania
  • 99 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny, podwyższony poziom dofinansowania
  • 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny, najwyższy poziom dofinansowania

Wypełnij formularz, a my się odezwiemy!​

Zostaw nam wiadomość

Przesłanie formularza oznacza wyrażenie dobrowolnej zgody na kontakt za pomocą e-mail lub telefonu w celu obsługi Państwa zapytania.

Jakie są progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania?

Projekt kategoryzuje trzy poziomy dofinansowania, uzależniając je od progów dochodowych.

  • Podstawowy poziom dofinansowania:

Roczny dochód wnioskodawcy nie wykracza poza 135 tysięcy

  • Podwyższony poziom dofinansowania:

Miesięczny dochód na osobę nie wykracza poza:

 – 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym

– 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  • Najwyższy poziom dofinansowania:

Miesięczny dochód na osobę nie wykracza poza:

– 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

– 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Jakie są kwoty dofinansowania na wymianę okien lub drzwi?

Koszty powiązane z ociepleniem przegród, wymianą okien, drzwi oraz bram garażowych w odróżnieniu do innych kosztów kwalifikowanych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

Procentowa intensywność dofinansowania została ustalona na podstawie wyżej omówionych progów podatkowych.

 Dofinansowanie na podstawowym poziomie

Dofinansowanie na

podwyższonym poziomie

Dofinansowanie na najwyższym poziomie
 intensywność dofinansowaniaintensywność dofinansowaniaintensywność dofinansowania

Stolarka okienna

 

40 %70%100%

Stolarka drzwiowa

 

40%70%100%

Bramy garażowe

 

40%70%100%